Billiga Spackel? Köp Spackel billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Spackel billigast online på nätet!

Köpa Spackel? Här hittar du billiga Spackel online!

Här hittar du Spackel från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Spackel i lugn och ro för att hitta de billigaste Spackel på nätet.

Köpa Spackel på nätet

När du vill köpa nya Spackel så ska du i första hand söka efter billiga Spackel på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Spackel på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Spackel hos de bolag varuhusen.

LÄTT HAND- OCH SKARVSPACKEL LJUSGRÅ MIDUN

Billiga LÄTT HAND- OCH SKARVSPACKEL LJUSGRÅ MIDUN online på nätet 49.95 kr/st Billiga  online KÖP NU

Spackel

Midun Lätt Hand- och skarv-spackel är ett vattenbaserat, finkornigt lätt handspackel. Användningsområden Lämpligt för bredspackling, skarvspackling och reparationer i tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus. Vid skarvspackling på gipsskivor ska pappersremsa användas. Bruksanvisning Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel. Torktid: 8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek. Arbetstemperatur: min +5°C Skikttjocklek: max 4 mm Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning. Materialåtgång Skarvspackling två gånger på gipsskivor – 0,3 liter/m², bredspackling vid 1 mm skikttjocklek – 1 liter/m². Rengöring Vatten innan spacklet torkat. Använd skyddsglasögon vid slipning. Lagring 1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning. OBS! Förvaras oåtkomlig för barn. Kvalitetstestad av Testfakta Kommentar från Testfakta: ” Enkel att applicera på samtliga testade ytor. Bra slutresultat och dammfri yta.” Kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning är högt ställda. Spacklet genomgår ett standardiserat testupplägg som omfattar torktid, materialåtgång, applicering på olika underlag, slutresultat och emission av flyktiga organiska ämnen. För att få en uppfattning om Midun Lätt Hand- och Skarvspackels relativa kvalitet och prestanda, har produkten testats och jämförts med ett spackel från ett marknadsledande varumärke. Resultatet från laboratorietestet visar att produkterna är likvärdiga. Läs mer (https://www.testfakta.se/sv/hem-hushall/article/midun-latt-hand-och-skarvspackel)
Klicka här för att läsa mer om LÄTT HAND- OCH SKARVSPACKEL LJUSGRÅ MIDUN

LÄTT HAND- OCH SKARVSPACKEL LJUSGRÅ MIDUN

Köp

Varumärke: Midun
Typ: Spackel
Artikelnr:
Pris: 49.95 (49.95) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Grovspackel

Billiga Grovspackel online på nätet 219 kr/st Billiga  online KÖP NU

Spackel

Midun Lättspackel Grov är ett vattenbaserad grovkornigt lätt handspackel med extra hög fyllförmåga och vidhäftning. Minimal krympning. Användningsområden Lämpligt för spackling av murade och putsade ytor, tegelväggar etc. och för reparation av skador och håligheter inomhus i torra utrymmen. Önskas en finare yta, efterspackla med Byggmax Lätt Handspackel. Bruksanvisning Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel. Arbetstemperatur: min +5°C Torktid: 8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek. Skikttjocklek vid i-spackling Max 15 mm. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas av och grundas före tapetsering eller målning. Överspackling med medium eller fin spackel samt ny slipning rekommenderas. Använd skyddsglasögon vid slipning. Materialåtgång Bredspackling vid 1 mm skikttjocklel – 1 liter/m². Rengöring Verktyg rengöres med vatten. Lagring 1 år vid + 10°C till + 20°C i oöppnad förpackning. OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.
Klicka här för att läsa mer om Grovspackel

Grovspackel

Köp

Varumärke:
Typ: Spackel
Artikelnr: 18210
Pris: 219 (219) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Glasfiberremsa

Billiga Glasfiberremsa online på nätet 89.95 kr/st Billiga  online KÖP NU

Tejp

Glasfiberremsan kan användas för att få skarvar helt släta när du sätter upp glasfiberväv, exempelvis på fasade gipsskivor. De är också till för att armera skarvar mellan gipsskivor tillsammans med spackel för att skivorna inte ska spricka. Montering i skarv mellan gipsskivor Börja med att spackla en smal sträng över skarven, gör den jämn och se sedan till att den fyller ut håligheterna vid spik- och skruvskallar. Tryck sedan fast glasfiberremsan i spacklet och spackla därefter en bredare sträng över remsan.
Klicka här för att läsa mer om Glasfiberremsa

Glasfiberremsa

Köp

Varumärke:
Typ: Tejp
Artikelnr: 30723
Pris: 89.95 (89.95) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Golvprimer 1L

Billiga Golvprimer 1L online på nätet 105 kr/st Billiga  online KÖP NU

Spackel

Primern är en dispersionsbaserad primer för att förbättra vidhäftningen mot underlag och minska vattenabsorptionsförmågan av underlag. Produkten är avsedd för inomhusbruk före applicering av flytspackel och fix/fästmassa. Arbetsbeskrivning Underlaget ska vara rent och fritt från lösa partiklar. Eventuellt slamlager på betong ska avlägsnas. Klinker ska rengöras och mattas ner med ett slippapper innan primern appliceras. Späd primern enligt anvisning och borsta in den i underlaget. Primern ska torka och bilda film innan spackling. Spacklingen bör göras inom 1 dygn för bästa vidhäftning. Blandningsförhållande (primer : vatten) Betong, lättbetong: 1:3 Homogen PVC: 1:1 Golvgips: 5:1 Klinker, golvspånskiva: 1:1 + 1 dl/m2 spackelpulver* Starkt sugande underlag: 1:5 + 1:3** * Borsta ut primern och strö på golvspackel i pulverform. Borsta in pulvret i primern innan primern har torkat. ** Prima först med förhållandet 1:5 och låt torka. Prima sedan en andra gång med förhållandet 1:3. Miljö och hälsa Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassat som hälso- eller brandfarligt. Teknisk data Materialtyp: Polymerdispersion Lösningsmedel: Vatten Torktid: 30-60 min beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet i lokalen Åtgång: 1 liter till 10-14 m² i blandningsförhållande 1:3 Appliceringshjälpmedel: Pensel eller kvast Appliceringstemperatur: Ej under +10°C Rengöring: Omedelbart med vatten Förpackningsstorlekar: 1 liter flaska Lagring: 1 år i oöppnade förpackningar vid ca +20°C
Klicka här för att läsa mer om Golvprimer 1L

Golvprimer 1L

Köp

Varumärke:
Typ: Spackel
Artikelnr: 599015EM
Pris: 105 (105) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU