Billiga Sement & Mørtel – Cement och bruk? Köp Sement & Mørtel – Cement och bruk billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Sement & Mørtel – Cement och bruk billigast online på nätet!

Köpa Sement & Mørtel – Cement och bruk? Här hittar du billiga Sement & Mørtel – Cement och bruk online!

Här hittar du Sement & Mørtel – Cement och bruk från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Sement & Mørtel – Cement och bruk i lugn och ro för att hitta de billigaste Sement & Mørtel – Cement och bruk på nätet.

Köpa Sement & Mørtel – Cement och bruk på nätet

När du vill köpa nya Sement & Mørtel – Cement och bruk så ska du i första hand söka efter billiga Sement & Mørtel – Cement och bruk på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Sement & Mørtel – Cement och bruk på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Sement & Mørtel – Cement och bruk hos de bolag varuhusen.

Grovbetong 25kg

Billiga Grovbetong 25kg online på nätet 46.85 kr/st Billiga  online KÖP NU

Cement och bruk

Ett torrbruk bestående av cement, sand (0-12 millimeter kornstorlek) och tillsatsmedel. Det blandas endast med vatten till en användbar betongmassa. Användningsområde Grovbetong används till gjutningsarbeten både inom och utomhus där skikttjockleken överstiger 50 millimeter och god vatten- samt frostbeständighet behövs. Produkten armerar bättre än finbetong och passar exempelvis till plintar, trappor, balkonger, golv och stödmurar. Den kan även användas till lagning och pågjutning på betongunderlag. Grovbetong ger en grövre yta än finbetong. Materialåtgång En säck med grovbetong ger cirka 13 liter färdigt bruk. Förvara säckarna Säckarna ska förvaras torrt. Lagringstiden är minst sex månader i oöppnad originalförpackning. Blandning Blanda en säck med tre liter vatten i planblandare. Vid långsamgående blandning är blandningstiden minst 10 minuter. Blandas betongen manuellt tar det längre tid. Se till att blanda betongen väl. Efter gjutning Betongen bör skyddas från regn det första dygnet genom att täckas av en plastfolie. Därefter ska betongen vattnas två till tre gånger per dygn i tre till fem dygn, detta för att värme påskyndar härdningen med risk för sprickbildning och försämrad hållfasthet. Hur ofta och hur länge du vattnar avgörs av hur varmt och soligt det är. Gjuta vid kyla Att gjuta i kyla medför ökad svårighetsgrad, därför rekommenderar vi dig att kontakta fackman om temperaturen understiger +5 grader. För dig som har erfarenhet av denna typ av betongarbete gäller följande riktlinjer vid gjutning i låg temperatur: Du bör använda varmt vatten till betongblandningen (30-40 max 60 grader) samt värma upp kalla underlag innan arbetets start så att den färdiga betongen blir cirka 20-30 grader varm. Vid avslutad gjutning ska konstruktionen täckas med isoleringsmattor under 3-4 dygn.
Klicka här för att läsa mer om Grovbetong 25kg

Grovbetong 25kg

Köp

Varumärke:
Typ: Cement och bruk
Artikelnr: 551111
Pris: 46.85 (46.85) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Putsbruk C 25kg

Billiga Putsbruk C 25kg online på nätet 46.95 kr/st Billiga  online KÖP NU

Cement och bruk

Putsbruk C är ett torrbruk bestående av cement, kalk och natursand i proportionerna 50/50/650. Det blandas endast med vatten och ger ett användningsklart bruk för putsning eller murning. Användningsområde Bruket lämpar sig väl för slamning och putsning inomhus och utomhus. Produkten kan även användas till renovering av konstruktioner tidigare putsade med kalk/cementbaserat bruk samt till murning och putsning av tegelskorstenar inomhus.(OBS! Se även generella tips) Materialåtgång Cirka 18-20 kilo/m² vid 10 millimeters putsskikt. Förvara säckarna Säckarna ska förvaras torrt. Lagringstiden är minst sex månader i oöppnad originalförpackning. Blandning Blandas i planblandare cirka 10 minuter. Börja med en liten del vatten och sedan torrbruk och vatten växelvis. Generella tips vid putsning Putsning på ny eller befintlig yta skiljer sig åt. Om du ska putsa en befintlig yta måste du veta vilket bruk den är putsad med innan, och vilket bruk som fungerar tillsammans med det. Det är mycket viktigt att det bruk du använderinte är starkare/hårdare än det gamla.Vid torrt och varmt inomhusklimat är det även nödvändigt att förvattna underlaget för bättre vidhäftning. Putsar du på ett sugande underlag ska detta slammas, det gör du genom att blöta upp bruk i vatten tills det får en vällingliknande konsistens och därefter stryka det över underlaget i ett 2-3 millimeter tjock lager. När detta lager börjar ljusna är det dags att lägga på putsen. För att få en så slät vägg som möjligt kan det vara bra att spika upp läkt att putsa mot, ribborna bör vara 5-10 millimeter tjocka och sitta lodrätt på cirka en halvmeters avstånd från varandra. Lägg därefter på rikligt med bruk och dra sedan en rätskiva nerifrån och upp längs ribborna med en sågande rörelse. Putslagret blir på så vis helt slätt. När väggen är färdigputsad avlägsnas ribborna och skårorna fylls igen med puts. Vid torrt och varmt klimat rekommenderas eftervattning två gånger per dag i tre till fem dagar. Härdning Bruket börjar hårdna efter cirka fyra timmar. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.
Klicka här för att läsa mer om Putsbruk C 25kg

Putsbruk C 25kg

Köp

Varumärke:
Typ: Cement och bruk
Artikelnr: 553024
Pris: 46.95 (46.95) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Murbruk B 25kg

Billiga Murbruk B 25kg online på nätet 46.95 kr/st Billiga  online KÖP NU

Cement och bruk

Murbruk B M2,5 är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning eller putsning. Det består av murcement A och sand 0-3 i proportionerna 100/500 Användningsområde Murbruk B M2,5 lämpar sig i första hand för murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten. Produkten kan även användas för putsning där du behöver en tålig yta, som tillexempel mur, källarvägg eller stall. Blandning 25 kilo Murbruk B M2,5 blandas med cirka 4 liter vatten. Se till att blanda bruket väl. Blandningstiden är cirka 5-10 minuter Vid maskinell blandning, lämpligtvis i planblandare. Var försiktig med att hälla i för mycket vatten även om blandningen ser torr ut, den blöter upp sig efterhand den blandas. Materialåtgång Använd cirka fyra liter vatten per 25 kilo torrbruk, detta ger 16 liter färdigt bruk. Murningsexempel: källarvägg Till källarväggen används murblock samt Murbruk B M2,5 tillblandat på ovanstående vis. Börja med att fukta underlaget så att bruket fäster bättre. Lägg på rikligt med bruk och knacka sedan ner blocket till rätt nivå så att fogen blir en centimeter tjock. Fyll fogarna mellan blocken med bruk och fortsätt på detta vis skift efter skift. Skulle bruket härda går det inte att använda, försök inte blöta upp det med vatten utan kasta det och blanda nytt. Efter ett dygn kan murfogarna skrapas från torrbruksrester. Detta görs genom att skrapa med murslev diagonalt över fogarna. Borsta sedan rent med en vanlig kvast. Putsningsexempel: vägg Putsning på ny eller befintlig yta skiljer sig åt. Om du ska putsa en befintlig yta måste du veta med vilket bruk den är putsad med innan, och vilket bruk som fungerar tillsammans med det. Det är mycket viktigt att det bruk du tänkt använda inte är starkare/hårdare än det underliggande gamla bruket. Ny vägg: Innan väggen börjar putsas ska underlaget grundas, detta görs genom att blöta upp bruk i vatten tills det får en vällingliknande konsistens och därefter stryka det över underlaget i ett 2-3 millimeter tjock lager. När detta lager börjar ljusna är det dags att lägga på putsen. För att få en så slät vägg som möjligt kan det vara bra att spika upp läkt att putsa mot, ribborna bör vara 10-15 millimeter tjocka och sitta lodrätt på cirka en halvmeters avstånd från varandra. Lägg därefter på rikligt med bruk och dra sedan en rätskiva nerifrån och upp längs ribborna med en sågande rörelse. Putslagret blir på så vis helt slätt. När väggen är färdigputsad avlägsnas ribborna och skårorna fylls igen med puts. Efter putsningen är klar rekommenderar vi dig att skydda ytan med plast det första dygnet för att på så sätt bevara fukten och skydda mot regn. Är det varm väderlek behöver putsningen eftervattnas två gånger per dygn i 3-5 dygn. Är det lite kallare kan det räcka med en gång per dygn. Härdning Bruket börjar hårdna efter cirka fyra timmar. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.
Klicka här för att läsa mer om Murbruk B 25kg

Murbruk B 25kg

Köp

Varumärke:
Typ: Cement och bruk
Artikelnr: 553020
Pris: 46.95 (46.95) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU