Billiga Dränering? Köp Dränering billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Dränering billigast online på nätet!

Köpa Dränering? Här hittar du billiga Dränering online!

Här hittar du Dränering från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Dränering i lugn och ro för att hitta de billigaste Dränering på nätet.

Köpa Dränering på nätet

När du vill köpa nya Dränering så ska du i första hand söka efter billiga Dränering på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Dränering på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Dränering hos de bolag varuhusen.

LÄTTBETÄCKNING A15 I PLAST MED TELESKOPRÖR 315X400 MM

Billiga LÄTTBETÄCKNING A15 I PLAST MED TELESKOPRÖR 315X400 MM online på nätet 399 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

Tolagos lättbetäckning A15 i plast inklusive teleskop levereras komplett och monterad. Den har lätt vikt vilket gör den lätt att transportera och montera. Lättbetäckningen är rostfri vilket ger den lång livslängd, den är även snäll mot gräsklipparen då den är monterad i gräsmattan. Den är teleskopisk och är även barnsäker då den är skruvad. Lättbetäckningen är hållbar då den är klassad som A15 (1,5 ton).
Klicka här för att läsa mer om LÄTTBETÄCKNING A15 I PLAST MED TELESKOPRÖR 315X400 MM

LÄTTBETÄCKNING A15 I PLAST MED TELESKOPRÖR 315X400 MM

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr:
Pris: 399 (399) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Dagvattenrör

Billiga Dagvattenrör online på nätet 159 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

Dagvattenrör används för att föra bort dagvatten från exempelvis husets stuprör. Dagvattenrör av polyeten är svarta och lättare för att inte förväxlas med vanliga bruna markavloppsrör. Det gör det lättare att undvika att dagvatten av misstag kopplas till det vanliga avloppssystemet. Röret är försett med gummiringspackningar både i spetsänden och i muffen för täta kopplingar. Dagvattenröret uppfyller alla myndighetskrav på rörsystem för dagvatten. Tekniska data Material: PE Gummipackningar: ja Klass: SNB
Klicka här för att läsa mer om Dagvattenrör

Dagvattenrör

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr: 31387
Pris: 159 (159) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Lätt betäckning tät

Billiga Lätt betäckning tät online på nätet 500 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

Lätt gjutgärnsbetäckning för proffsiga och hållbara lösningar.
Klicka här för att läsa mer om Lätt betäckning tät

Lätt betäckning tät

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr: 31388
Pris: 500 (500) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Markduk N1

Billiga Markduk N1 online på nätet 349 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

Geotextil avsedd att användas vid plattsättning av marksten samt vid dräneringsarbeten. Består till 100% av materialet polypropylen som har mycket hög hållfasthet. Duken är även nålfiltad vilket gör att vattenmassor lätt kan passera medan små partiklar hålls tillbaka. Bärighetsklass N1 Beteckningen N1 anger att geotextilen är avsedd för ”normal husgrundsdränering” och de makadamstorlekar som då används. Det finns fem olika bärighetsklasser på markduk: N1: Lämpad för dränering och filtrering av material. Bra vid exempelvis källarrenovering eller under trädgårdsplattor. N2: Lämplig att använda mot material med max 100 mm stenstorlek. Bra vid exempelvis vägbygge och grunder, och har god effekt mot ogräs. N3: Lämplig att använda mot material med max 100-200 mm stenstorlek och har god effekt mot ogräs. Bra vid exempelvis vägbygge. N4: Lämplig att använda mot material med större än 200 mm stenstorlek och har god effekt mot ogräs. Bra vid exempelvis vägbygge. N5: Lämpad för mer krävande projekt. Fiberdukens fördelar – Förhindrar blandning av jordlager. – Reducerar hjulspår och instabil plattsättning av uppfart och uteplats. – Minskar myrornas framfärd. – Minimerar stopp i avlopp och filtrerar bort även de minsta partiklarna. – Säkerställer vattengenomsläppning. – Fungerar utmärkt i hög PH-miljö. – Bra resistens mot syror, alkalier och mikrobiologiska angrepp. – Bildar inga biprodukter vilket gör den ofarlig för miljön. – Textilens egenskaper ändras inte vid olika klimat (frost, fukt och temperaturförändringar) Användningsområden Geotextil klass N1 används vid dräneringsarbeten av exempelvis husgrund där den separerar det dränerande skiktet av stenkross från de omgärdande jordlagren. På så sätt hindras sand och jord från att ta sig in i det dränerande skiktet och därmed försämra den dränerande effekten. En dränering av denna typ går i korthet ut på följande: – Schakta ut ett dike runtom huset. – Anpassa schaktbottnen så att den lutar för att vattnet ska kunna rinna till en dräneringsbrunn. – Placera ut dräneringsrör som leder från spolbrunnar på schaktbottnens högsta punkt till dräneringsbrunnen på den lägsta punkten. – Koppla samman systemet med kommunens ledning för dagvatten. Dränering av husgrund (grundvatten) Till att börja med så monteras stuprören ner för att underlätta grävarbetet, finns det växtlighet runt huset måste denna avlägsnas. Med hjälp av grävmaskin grävs sedan ett dike brett nog att stå och jobba i, medför jordmånen risk för ras måste man gräva bredare och med flackare lutning. Diket grävs så pass djupt att schaktbottnen hamnar under byggnadens lägsta punkt, det vill säga cirka 15 centimeter under husgrunden. Därefter ska diket anpassas så att en lutning uppstår från denna punkt ner till en dräneringsbrunn på lämpligt ställe intill huset där vattnet samlas upp. Lutningen ska vara en centimeter per två meter. Under denna process görs diket slätt och rent från sten. På dikets lägsta punkt monteras sedan dräneringsbrunnen, för att förhindra att den täpps till av sand och skräp ska ett utrymme på minst 70 liter finnas under brunnens utlopp, det vill säga den anslutning som kommer att ligga i linje med schaktbottnen och som dräneringsröret kommer att kopplas till. Utrymmet kallas för ”sandfång” och fungerar som uppsamlingsplats för sand och skräp som råkar komma in i systemet. Nästa steg är att placera ut de dräneringsrör som ska leda vattnet till dräneringsbrunnen. För att dessa ska fungera bra ska rören ligga på en matta av geotextil och därefter täckas av ett dränerande lager stenkross som hjälper till att leda vattnet, detta system fungerar endast om stenkrossen är fri från jord eller andra massor av mindre kornstorlek. Dukarna av geotextil placeras på schaktbottnen. Innan dräneringsrören läggs ut fästs dukarna med spik på schaktväggen och hålls även på plats med stenar på grundsulan mot husväggen. Dukarna ska överlappa varandra med minst 30 centimeter. Nu är det dags att koppla ihop rörsystemet för dränering, detta inleds på schaktbottnens högsta punkt där två spolbrunnar monteras för att möjliggöra framtida spolingar av dräneringsrören. En spolbrunn kan köpas färdig eller sättas ihop av en mjuk 90-graders rörböj som fästs i ett längre, rakt rör. Rörböjen kopplas till dräneringsröret på schaktbottnen medan den längre rördelen går upp till marknivå. Spolbrunnarna kopplas därefter till dräneringsrören som leds på var sin sida om huset och slutar i dräneringsbrunnen. Innan stenkrossen läggs på så kontrolleras fallet en sista gång för att vara helt säker på att lutningen är korrekt. Stämmer lutningen så hälls stenkross på tills rören är täckta, efter det viks geotextilduken omlott över rören. Slutligen ska systemet kopplas till kommunens dagvattenledning. Den punkt där du ansluter till kommunens system kallas förbindelsepunkt. Höjdskillnaden mellan utloppet från dräneringsbrunnen och förbindelsepunkten får aldrig understiga den så kallade
Klicka här för att läsa mer om Markduk N1

Markduk N1

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr: 21032
Pris: 349 (349) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång

Billiga Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång online på nätet 1489 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

En brunn av miljövänlig och återvinningsbar PP plast avsedd för dränerings- eller dagvatten. Brunnen är av dubbelvägsrör vilket gör den motståndskraftig mot slag och tryck. OBS! Levereras utan färdig anslutning och anborrningsmanchett 110 mm (art.nr 31391) behövs köpas separat. Lock ingår ej, finns att köpa separat. Användningsområde Brunnen grävs ner i samband med dränerings- och dagvattenhantering av mark. Dräneringsrör samt rör för transportering av vattnet, företrädelsevis till det kommunala vattensystemet, kopplas sedan på. Sandfång För att de rör som leder till och från brunnen inte ska täppas igen av sand och smuts finns ett så kallat sandfång under anslutningarna för dräneringsrör. Sandfånget är ett utrymme på 80 liter där eventuell sand och smuts kan samlas upp.
Klicka här för att läsa mer om Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång

Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr: 31380
Pris: 1489 (1489) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Skarvmuff

Billiga Skarvmuff online på nätet 49.95 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

En skarvmuff för markdräneringsarbeten. Den är tillverkad i miljövänlig och återvinningsbar PE-plast som dessutom är slag- och trycktålig. Med skarvmuffen skarvar du ihop avloppsrör i ett markdräneringssystem.
Klicka här för att läsa mer om Skarvmuff

Skarvmuff

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr: 31371
Pris: 49.95 (49.95) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Dräneringsrör på rulle

Billiga Dräneringsrör på rulle online på nätet 339 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

Dräneringsrör på rulle (10 m) för bortledande av i första hand grundvatten från husgrund. Dräneringsröret grävs ner intill huset och ser till att grundvatten leds bort från husgrunden där det i annat fall kan orsaka fuktskador. Rörens perforering tillåter vatten att komma in i systemet. Dräneringsröret kopplas i slutändan till kommunens ledning för dagvatten. Tänk på att tillkoppling till det kommunala systemet kräver tillstånd. En dränering av denna typ går i korthet ut på följande: – Schakta ut ett dike runtom huset. – Anpassa schaktbottnen så att den lutar för att vattnet ska kunna rinna till en dräneringsbrunn. – Placera ut dräneringsrör som leder från spolbrunnar på schaktbottnens högsta punkt till dräneringsbrunnen på den lägsta punkten. – Koppla samman systemet med kommunens ledning för dagvatten. Dränering av husgrund (grundvatten) Till att börja med så monteras stuprören ner för att underlätta grävarbetet, finns det växtlighet runt huset måste denna avlägsnas. Med hjälp av grävmaskin grävs sedan ett dike brett nog att stå och jobba i, medför jordmånen risk för ras måste man gräva bredare och med flackare lutning. Diket grävs så pass djupt att schaktbottnen hamnar under byggnadens lägsta punkt, det vill säga cirka 15 centimeter under husgrunden. Därefter ska diket anpassas så att en lutning uppstår från denna punkt ner till en dräneringsbrunn på lämpligt ställe intill huset där vattnet samlas upp. Lutningen ska vara en centimeter per två meter. Under denna process görs diket slätt och rent från sten. På dikets lägsta punkt monteras sedan dräneringsbrunnen, för att förhindra att den täpps till av sand och skräp ska ett utrymme på minst 70 liter finnas under brunnens utlopp, det vill säga den anslutning som kommer att ligga i linje med schaktbottnen och som dräneringsröret kommer att kopplas till. Utrymmet kallas för ”sandfång” och fungerar som uppsamlingsplats för sand och skräp som råkar komma in i systemet. Nästa steg är att placera ut de dräneringsrör som ska leda vattnet till dräneringsbrunnen. För att dessa ska fungera bra ska rören ligga på en matta av geotextil och därefter täckas av ett dränerande lager stenkross som hjälper till att leda vattnet, detta system fungerar endast om stenkrossen är fri från jord eller andra massor av mindre kornstorlek. Dukarna av geotextil placeras på schaktbottnen. Innan dräneringsrören läggs ut fästs dukarna med spik på schaktväggen och hålls även på plats med stenar på grundsulan mot husväggen. Dukarna ska överlappa varandra med minst 30 centimeter. Nu är det dags att koppla ihop rörsystemet för dränering, detta inleds på schaktbottnens högsta punkt där två spolbrunnar monteras för att möjliggöra framtida spolingar av dräneringsrören. En spolbrunn består av en mjuk 90-graders rörböj som fästs i ett längre, rakt rör. Rörböjen kopplas till dräneringsröret på schaktbottnen medan den längre rördelen går upp till marknivå. Spolbrunnarna kopplas därefter till dräneringsrören som leds på var sin sida om huset och slutar i dräneringsbrunnen. Innan stenkrossen läggs på så kontrolleras fallet en sista gång för att vara helt säker på att lutningen är korrekt. Stämmer lutningen så hälls stenkross på tills rören är täckta, efter det viks geotextilduken omlott över rören. Slutligen ska systemet kopplas till kommunens dagvattenledning. Den punkt där du ansluter till kommunens system kallas förbindelsepunkt. Höjdskillnaden mellan utloppet från dräneringsbrunnen och förbindelsepunkten får aldrig understiga den så kallade uppdämningsnivån. Uppdämningsnivån är den nivå som kommunen räknar med aldrig kommer att överstigas av vatten ens vid mycket kraftiga regn och som anges specifikt för varje fastighet. Ledningen mellan dräneringsbrunnen och förbindelsepunkten ska ha ett visst fall för att vattnet ska kunna rinna smidigt. Kommunen anger en höjdnivå från förbindelsepunkten som man måste anpassa fallet mot. Skulle höjden på dräneringsbrunnen omöjliggöra ett tillräckligt fall mot förbindelsepunkten blir en annan lösning, som exempelvis att gå via dagvattenbrunnen, nödvändig. Stämmer nivån på fallet kan man schakta ut ett dike från brunnen till förbindelsepunkten. Dukar av geotextil placeras sedan ut och på dessa läggs lite jord för att åstadkomma en stadig schaktbotten som markavloppsrören från brunnen till förbindelsepunkten kan ligga mot. Avloppsröret kopplas samman med kommunens system och därmed är dräneringen av grundvatten klar.
Klicka här för att läsa mer om Dräneringsrör på rulle

Dräneringsrör på rulle

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr: 31315
Pris: 339 (339) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Flexböj

Billiga Flexböj online på nätet 83.95 kr/st Billiga  online KÖP NU

Dränering

En böjlig rördel som är avsedd att användas som komponent i ett markdräneringssystem. Den är tillverkad i miljövänlig och återvinningsbar PE plast som dessutom är slag- och trycktålig. Flexböjen används vid markdränering då du vill leda dräneringsrör runt hörn.
Klicka här för att läsa mer om Flexböj

Flexböj

Köp

Varumärke:
Typ: Dränering
Artikelnr: 31340
Pris: 83.95 (83.95) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU