Billiga Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar? Köp Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar billigast online på nätet!

Köpa Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar? Här hittar du billiga Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar online!

Här hittar du Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar i lugn och ro för att hitta de billigaste Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar på nätet.

Köpa Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar på nätet

När du vill köpa nya Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar så ska du i första hand söka efter billiga Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar hos de bolag varuhusen.

28×70 impregnerad staketribba

Köp 28x70 impregnerad staketribba

10.39 kr/st

28x70 impregnerad staketribba

KÖP NU

 

Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar 28×70 impregnerad staketribba, grön.
Rekommenderad skruv: Rostfri A2 4,2x55mm (artikel 24445) eller Ytbehandlad C4, 4,2x55mm (artikel 24465).

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring. Klicka här för att läsa mer om 28×70 impregnerad staketribba

28×70 impregnerad staketribba

Köp 28x70 impregnerad staketribba

Typ: Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar
Artikelnr: variant_08728070_sv-se_sverige
Pris: 10.39 kr/stk.
28x70 impregnerad staketribba

KÖP NU

45×95 Impregnerad Regel Grön

Köp 45x95 Impregnerad Regel Grön

13.46 kr/st

45x95 Impregnerad Regel Grön

KÖP NU

 

Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar Regeln görs av NTR AB-klassat virke och håller en hög kvalitet.

Giftigt

Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Tryckverket. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Kontroll av träskyddsmedel

De instanser som löpande genomför kontroller på NTR-klassade anläggningar är:
Inspecta Sertifiointi OY ja Finotrol Oy.

För virke ovan mark

Detta virke bör inte användas i markkontakt eller vatten. Behandling NTR AB -klassat virke får inte innehålla Crom (Cr), arsenik eller andra tungmetaller. Man använder koppar som huvudsakligt verksam ingrediens i impregneringsvätskan. Produktinformation finns vid varje försäljningsplats. Dessutom kan BYGGmax på uppmaning tillhandahålla produktdatablad.

Användningsområde för NTR AB-klassat virke

Virket skall användas i kontakt ovan mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras. Virket ska inte användas i mark- och vattenkontakt p.g.a. begränsad beständighet.

Infästningar

Opartiska tester visar att de salter som finns i det tryckimpregnerade virket angriper den traditionella trallskruven betydligt kraftigare än vad som tidigare varit känt. Rostangreppet sker där skruvskallen möter skruvkroppen. Anledningen till att angreppet sker just där är att miljön med syre, salt, och fukt strålar samman vid denna punkt. Det finns risk för att vanlig trallskruv rostar sönder på mycket kort tid. Tryckimpregnerat trall skall fästas med rostfri skruv eller likvärdig infästning som klassats enligt korrosivitetsklass 4.

Återvinning

Det är enligt lag förbjudet att som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller koppar och ska lämnas in till kommunens miljöstation. De bränner upp virket i förbränningsanläggningar, där man har möjlighet att återvinna kopparn ur askan.

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring. Klicka här för att läsa mer om 45×95 Impregnerad Regel Grön

45×95 Impregnerad Regel Grön

Köp 45x95 Impregnerad Regel Grön

Typ: Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar
Artikelnr: variant_08745095_sv-se_sverige
Pris: 13.46 kr/stk.
45x95 Impregnerad Regel Grön

KÖP NU

Handledare Grön

Köp Handledare Grön

27.26 kr/st

Handledare Grön

KÖP NU

 

Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar En snygg terrass kräver en snygg inramning. Med en överliggare får man enstilren och hållbar lösning, sett både ur funktions- och miljöperspektiv. Överliggarenär tillverkad av högkvalitativt furuvirke och är impregnerad enligtTräskyddsklass AB, vilket ger 20 års rötskyddsgaranti för användning ovan mark.Överliggaren passar utmärkt ihop med vår AB impregnerade spjäla 28×45, eller28x70 för att skapa ett vackert staket som varar i decennier.

FAKTA

Artikelnr: 1270
Dimension: 34×145 mm
Längd: 2,7 – 5,4 m Klicka här för att läsa mer om Handledare Grön

Handledare Grön

Köp Handledare Grön

Typ: Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar
Artikelnr: variant_08734149_sv-se_sverige
Pris: 27.26 kr/stk.
Handledare Grön

KÖP NU

45×195 Impregnerad Regel Grön

Köp 45x195 Impregnerad Regel Grön

33.71 kr/st

45x195 Impregnerad Regel Grön

KÖP NU

 

Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar Regeln görs av NTR A-klassat virke och håller en hög kvalitet.

Genomtryckt virke

En stock består av en Kärna, och runt den finns något som man kallar för Splint. Kärnan är så hård att det inte går att trycka in impregneringsvätska där, med det gör ingenting för kärnan innehåller s.k. pinosylvinfenoler, som ger träet i kärnan har en naturlig impregnering (kärnvirke). Den omgärdande splinten är däremot rötbenägen, men köper man NTR-klassat virke kan man alltid vara säker på att splinten är genomtryckt och har ett fullgott rötskydd.

Giftigt

Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Tryckverket. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Kontroll av träskyddsmedel

De instanser som löpande genomför kontroller på NTR-klassade anläggningar är: Nordiska Träskyddsrådet, NTR, godkänner med avseende på effektiviteten. Kemikalieinspektionen, KEMI, registrerar och godkänner med avseende på miljö i förhållande till effektiviteten Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SP, kontrollerar effektiviteten på impregnering och impregnerat trä.

FÖR VIRKE I KONTAKT MED MARK & VATTEN

Samt virke i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd.

Behandling

NTR A-klassat virke får innehålla Crom (Cr), men inte arsenik eller andra tungmetaller. Av miljöskäl har emellertid de flesta av BYGGmax leverantörer valt att inte använda Crom vid rötskyddsbehandlingsprocessen. Koppar används som huvudsakligt verksam beståndsdel i impregneringsvätskan.
Användningsområde för NTR A-klassat virke

Virket skall användas i kontakt med mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras. Virket kan användas i konstruktionsdelar som kräver ett långsiktigt skydd. Fast anbringade i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten.

Infästningar

Opartiska tester visar att de salter som finns i det tryckimpregnerade virket angriper den traditionella trallskruven betydligt kraftigare än vad som tidigare varit känt. Rostangreppet sker där skruvskallen möter skruvkroppen. Anledningen till att angreppet sker just där är att miljön med syre, salt, och fukt strålar samman vid denna punkt. Det finns risk för att vanlig trallskruv rostar sönder på mycket kort tid. Tryckimpregnerat trall skall fästas med rostfri skruv eller likvärdig infästning som klassats enligt korrosivitetsklass 4.

Garanti ger trygghet

När du väljer NTR-klassat virke har du alltid 20 års rötskyddsgaranti. Garantin är maximerad till 100.000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle och förutsätter att man behåller kvittot och garantisedeln. Garantin gäller för privat bruk i hela Sverige, och ger omleverans av angripet virke. Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB. NTR A = Virke för användning i mark och i kontakt med sötvatten. NTR AB = Virke för användning ovan mark.

Återvinning

Det är enligt lag förbjudet att som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller koppar och ska lämnas in till kommunens miljöstation. De bränner upp virket i förbränningsanläggningar, där man har möjlighet att återvinna kopparn ur askan.

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring. Klicka här för att läsa mer om 45×195 Impregnerad Regel Grön

45×195 Impregnerad Regel Grön

Köp 45x195 Impregnerad Regel Grön

Typ: Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar
Artikelnr: variant_08745195_sv-se_sverige
Pris: 33.71 kr/stk.
45x195 Impregnerad Regel Grön

KÖP NU

45×70 Impregnerad Regel Grön

Köp 45x70 Impregnerad Regel Grön

10.84 kr/st

45x70 Impregnerad Regel Grön

KÖP NU

 

Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar Regeln görs av NTR AB-klassat virke och håller en hög kvalitet.

Genomtryckt virke

En stock består av en Kärna, och runt den finns något som man kallar för Splint. Kärnan är så hård att det inte går att trycka in impregneringsvätska där, med det gör ingenting för kärnan innehåller s.k. pinosylvinfenoler, som ger träet i kärnan har en naturlig impregnering (kärnvirke). Den omgärdande splinten är däremot rötbenägen, men köper man NTR-klassat virke kan man alltid vara säker på att splinten är genomtryckt och har ett fullgott rötskydd.

Giftigt

Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Tryckverket. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Kontroll av träskyddsmedel

De instanser som löpande genomför kontroller på NTR-klassade anläggningar är: Nordiska Träskyddsrådet, NTR, godkänner med avseende på effektiviteten. Kemikalieinspektionen, KEMI, registrerar och godkänner med avseende på miljö i förhållande till effektiviteten Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SP, kontrollerar effektiviteten på impregnering och impregnerat trä.

För virke ovan mark

Detta virke bör inte användas i markkontakt eller vatten. Behandling NTR AB -klassat virke får inte innehålla Crom (Cr), arsenik eller andra tungmetaller. Man använder koppar som huvudsakligt verksam ingrediens i impregneringsvätskan. Produktinformation finns vid varje försäljningsplats. Dessutom kan BYGGmax på uppmaning tillhandahålla produktdatablad.

Användningsområde för NTR AB-klassat virke

Virket skall användas i kontakt ovan mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras. Virket ska inte användas i mark- och vattenkontakt p.g.a. begränsad beständighet.

Infästningar

Opartiska tester visar att de salter som finns i det tryckimpregnerade virket angriper den traditionella trallskruven betydligt kraftigare än vad som tidigare varit känt. Rostangreppet sker där skruvskallen möter skruvkroppen. Anledningen till att angreppet sker just där är att miljön med syre, salt, och fukt strålar samman vid denna punkt. Det finns risk för att vanlig trallskruv rostar sönder på mycket kort tid. Tryckimpregnerat trall skall fästas med rostfri skruv eller likvärdig infästning som klassats enligt korrosivitetsklass 4.

Garanti ger trygghet

När du väljer NTR-klassat virke har du alltid 20 års rötskyddsgaranti. Garantin är maximerad till 100.000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle och förutsätter att man behåller kvittot och garantisedeln. Garantin gäller för privat bruk i hela Sverige, och ger omleverans av angripet virke. Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB. NTR A = Virke för användning i mark och i kontakt med sötvatten. NTR AB = Virke för användning ovan mark.

Återvinning

Det är enligt lag förbjudet att som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller koppar och ska lämnas in till kommunens miljöstation. De bränner upp virket i förbränningsanläggningar, där man har möjlighet att återvinna kopparn ur askan.

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring. Klicka här för att läsa mer om 45×70 Impregnerad Regel Grön

45×70 Impregnerad Regel Grön

Köp 45x70 Impregnerad Regel Grön

Typ: Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar
Artikelnr: variant_08745070_sv-se_sverige
Pris: 10.84 kr/stk.
45x70 Impregnerad Regel Grön

KÖP NU

28×45 Staketribba Grön

Köp 28x45 Staketribba Grön

7.31 kr/st

28x45 Staketribba Grön

KÖP NU

 

Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar Impregnerad staketribba i måtten 28 x 45 mm. Ribban kan användas för att bygga trendiga spaljeer och vindskydd på din altan. 
Rekommenderad skruv: Rostfri A2 4,2x55mm (artikel 24445) eller Ytbehandlad C4, 4,2x55mm (artikel 24465).

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring. Klicka här för att läsa mer om 28×45 Staketribba Grön

28×45 Staketribba Grön

Köp 28x45 Staketribba Grön

Typ: Virke – Tryckimpregnerat virke – Impregnerade reglar
Artikelnr: variant_08728045_sv-se_sverige
Pris: 7.31 kr/stk.
28x45 Staketribba Grön

KÖP NU