Billiga Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän? Köp Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän billigast online på nätet!

Köpa Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän? Här hittar du billiga Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän online!

Här hittar du Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän i lugn och ro för att hitta de billigaste Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän på nätet.

Köpa Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän på nätet

När du vill köpa nya Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän så ska du i första hand söka efter billiga Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän hos de bolag varuhusen.

Pordrän Drän-kloss Rak

Köp Pordrän Drän-kloss Rak

1249 kr/st

Pordrän Drän-kloss Rak

KÖP NU

 

Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän Dränkloss rak används när källarvägg eller krypgrundsvägg ska dräneras/isoleras från utsidan under marknivån. Dränklossen läggs i schaktbotten intill husväggen i underkant av bottensulan och innehåller dräneringsrör. Med Dränklossen spar du massor av arbete och du behöver inte hantera en massa tungt singel i schaktbotten. Dränklossen består, precis som Pordränskivan, av expanderad polystyren (EPS) och bindemedel som gör att vatten och fukt lätt vandrar igenom den och hamnar i röret. Rören i klossarna kopplas ihop med rörstosar som medföljer. Det gör att klossarna kan kapas var som helst. Det finns särskilda dränklossar för hörn. När dränklossarna är på plats monteras Pordränskivorna på väggen och därefter en fiberduk.

Montering

Vid dräneringsarbete på befintliga hus läggs dränklossen plant i bottensulans underkant. Dräneringsröret ansluts till spolbrunn. Vid nybygge läggs dräneringsrörets högsta punkt minst 100 mm under lägsta byggnadsdel och med ett fall på 1:200 till spolbrunn.

Tekniska data

Rördimension: 110/95 mm
Höjd: 200 mm
Bredd: 300 mm
Längd: 1200 mm
Tryckhållfasthet: 95 Kpa
Antal/pkt: 4 st
Klicka här för att läsa mer om Pordrän Drän-kloss Rak

Pordrän Drän-kloss Rak

Köp Pordrän Drän-kloss Rak

Typ: Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän
Artikelnr: variant_61020018_sv-se_sverige
Pris: 1249 kr/stk.
Pordrän Drän-kloss Rak

KÖP NU

Hulling för Pordrän

Köp Hulling för Pordrän

1125 kr/st

Hulling för Pordrän

KÖP NU

 

Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän Hulling med stift avsedd att användas när man lägger dubbla lager Pordränskiva på källarväggens eller krypgrundens utsida. Hullingen håller fast det yttersta lagret i det inre lagret. Montera alltid dubbla lager med förskjutna skarvar och med två hullingar per skiva. Klicka här för att läsa mer om Hulling för Pordrän

Hulling för Pordrän

Köp Hulling för Pordrän

Typ: Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän
Artikelnr: variant_61020011_sv-se_sverige
Pris: 1125 kr/stk.
Hulling för Pordrän

KÖP NU

Pordränskiva 100mm

Köp Pordränskiva 100mm

175 kr/st

Pordränskiva 100mm

KÖP NU

 

Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän Pordränskivan är en dränerande och isolerande skiva avsedd att användas utvändigt under marknivån på källarväggar och krypgrunder eller som markisolering. Pordränskivan är ett självklart val när man gräver om dräneringen på äldre hus. Skivan är värmeisolerande, dränerande, kapillärbrytande, stötupptagande, miljövänlig och typgodkänd. Skivan leder ner fukt till dräneringsrör. Eftersom skivan även isolerar grundmuren blir den bärande konstruktionen varmare. Pordränskivan består av expanderad polystyren (EPS) och bindemedel. Materialet är väl beprövat och dokumentert sedan det utvecklades i mitten på 1960-talet. Skivan är enkel att bearbeta och kapas med vanlig fogsvans.

Montering

Skivorna punktklistras mot källarvägg med fästmassa eller fästs med isolerhållare. Pordränskivan ska skyddas med fiberduk innan återfyllning. Över skivan monteras skyddande täcklist ca 100 mm under blivande markyta. Beroende på tillämpning finns ett antal olika monteringsalternativ. Alla arbetsmoment måste genomföras för ett fullgott resultat. Vid montering av dubbla Pordränskivor lägger man andra lagret med förskjutna skarvar.

Tänk på

Pordränsystemet ska sluta ca en dm under färdig marknivå. Den färdiga marken ska luta från huset 1:20. Dräneringsrören överkant ska ligga i nivå med sulans underkant. Takavvattningssystemet får aldrig kopplas ihop med dräneringsrören utan ska ledas bort i dagvattenledning. Minst hälften av gammal asfalt ska bort från källarväggens yttersida.

Tekniska data

Tjocklek: 100 mm
Bredd: 750 mm
Längd: 1200 mm
Mängd: 4,5 kvm/pkt
Tryckhållfasthet: 60 Kpa
19 kg per kubikmeter = 0,45 kubikmeter/pkt
5 skivor/pkt
Vikt 8,55 kg/pkt Klicka här för att läsa mer om Pordränskiva 100mm

Pordränskiva 100mm

Köp Pordränskiva 100mm

Typ: Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän
Artikelnr: variant_61020006_sv-se_sverige
Pris: 175 kr/stk.
Pordränskiva 100mm

KÖP NU

Täcklist 200mm

Köp Täcklist 200mm

89 kr/st

Täcklist 200mm

KÖP NU

 

Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän Täcklist 200 mm bred avsedd att användas för att ge ett mekaniskt skydd av ovansidan av Pordränskiva som monteras under marknivå mot krypgrund eller källarvägg. Täcklisten skyddar Pordränskivans ovansida och håller även fast fiberduk som ska täcka Pordränskivans utsida. Listens bredd väljs efter vilken tjocklek på Pordränskiva som används.

Montering

Täcklisten fästs med spikplugg cc 50-150 mm och tätas med elastisk fogmassa. Avlägsna smuts och ojämnheter från väggen så att listen ansluter väl mot en ren vägg. Klicka här för att läsa mer om Täcklist 200mm

Täcklist 200mm

Köp Täcklist 200mm

Typ: Gjutning och husgrund – Dränering och fuktisolering – Pordrän
Artikelnr: variant_61020008_sv-se_sverige
Pris: 89 kr/stk.
Täcklist 200mm

KÖP NU