Billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter? Köp Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter billigast online på nätet!

Köpa Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter? Här hittar du billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter online!

Här hittar du Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter i lugn och ro för att hitta de billigaste Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet.

Köpa Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet

När du vill köpa nya Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter så ska du i första hand söka efter billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter hos de bolag varuhusen.

Täckmassa Protego

Billiga Täckmassa Protego online på nätet

329 kr/st

Billiga  online

KÖP NU

 

Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter

10L
Klicka här för att läsa mer om Täckmassa Protego

Täckmassa Protego

Varumärke: Protego Köp

 

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 4925006
Pris: 329 (329) kr/st
Finns i lager: no
Leveranstid: 2 – 10
Leveranskostnad: kr

KÖP NU

 

Primer Protego

Billiga Primer Protego online på nätet

139 kr/st

Billiga  online

KÖP NU

 

Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter

3L
Klicka här för att läsa mer om Primer Protego

Primer Protego

Varumärke: Protego Köp

 

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 4925009
Pris: 139 (139) kr/st
Finns i lager: no
Leveranstid: 2 – 10
Leveranskostnad: kr

KÖP NU

 

Takmassa

Billiga Takmassa online på nätet

349 kr/st

Billiga  online

KÖP NU

 

Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter

10L
Klicka här för att läsa mer om Takmassa

Takmassa

Varumärke: Trebolit Köp

 

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 60840
Pris: 349 (349) kr/st
Finns i lager: no
Leveranstid: 2 – 10
Leveranskostnad: kr

KÖP NU

 

Asfaltprimer

Billiga Asfaltprimer online på nätet

229 kr/st

Billiga  online

KÖP NU

 

Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter

5L
Klicka här för att läsa mer om Asfaltprimer

Asfaltprimer

Varumärke: Trebolit Köp

 

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 60810
Pris: 229 (229) kr/st
Finns i lager: no
Leveranstid: 2 – 10
Leveranskostnad: kr

KÖP NU

 

Asfaltkitt

Billiga Asfaltkitt online på nätet

69.95 kr/st

Billiga  online

KÖP NU

 

Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter

1L
Klicka här för att läsa mer om Asfaltkitt

Asfaltkitt

Varumärke: Trebolit Köp

 

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 60835
Pris: 69.95 (69.95) kr/st
Finns i lager: no
Leveranstid: 2 – 10
Leveranskostnad: kr

KÖP NU

 

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

111.75 kr/st

Protego Tätklister

KÖP NU

 

Protego Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt, tegeltak. Brukas även vid reparation av metall, trä, tegel, betong, hård PVC eller takpapp. Används även för klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga temperaturer. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

TORKTID

Dammtorr vid + 20° C 5 timmar.
Härdningstid 1–14 dygn beroende på skikttjocklek.
Klicka här för att läsa mer om Protego Tätklister

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17333_sv-se_sverige
Pris: 111.75 kr/stk.
Protego Tätklister

KÖP NU

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

69.95 kr/st

Protego Tätklister

KÖP NU

 

Protego Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt, tegeltak. Brukas även vid reparation av metall, trä, tegel, betong, hård PVC eller takpapp. Används även för klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga temperaturer. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

TORKTID

Dammtorr vid + 20° C 5 timmar.
Härdningstid 1–14 dygn beroende på skikttjocklek.
Klicka här för att läsa mer om Protego Tätklister

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17332_sv-se_sverige
Pris: 69.95 kr/stk.
Protego Tätklister

KÖP NU

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

35.21 kr/st

Protego Tätklister

KÖP NU

 

Protego Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt, tegeltak. Brukas även vid reparation av metall, trä, tegel, betong, hård PVC eller takpapp. Används även för klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga temperaturer. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

TORKTID

Dammtorr vid + 20° C 5 timmar.
Härdningstid 1–14 dygn beroende på skikttjocklek.
Klicka här för att läsa mer om Protego Tätklister

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17331_sv-se_sverige
Pris: 35.21 kr/stk.
Protego Tätklister

KÖP NU

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

52.46 kr/st

Asfaltklister

KÖP NU

 

Trebolit Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Användningsområde

Asfaltklister är en kallflytande asfalt­produkt baserad på modifierad oljeasfalt och lätt­flyktiga lösningsmedel. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och enkeltäckning med skyddsbelagt tätskikt.

Bruksanvisning

Stryk ut asfaltklistret med en styv pensel eller spackel i ett jämt skikt 8 cm in på vådens spikade överkant och några cm in på träunderlaget samt en smal sträng på överläggets undersida. Pressa samman skarven när klistret torkat och blivit klib­bigt.Efterpressa några timmar efter hopläggning för bästa resultat.

Åtgång

Ca 1 liter per 15 lpm överlägg. Bindtid: 24 tim vid +20 °C.

Innehåll

Solventnafta (pet­roleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Xylen Rockfiber 615.

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön. Klicka här för att läsa mer om Asfaltklister

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17310_sv-se_sverige
Pris: 52.46 kr/stk.
Asfaltklister

KÖP NU

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

146.25 kr/st

Asfaltklister

KÖP NU

 

Trebolit Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Användningsområde

Asfaltklister är en kallflytande asfalt­produkt baserad på modifierad oljeasfalt och lätt­flyktiga lösningsmedel. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och enkeltäckning med skyddsbelagt tätskikt.

Bruksanvisning

Stryk ut asfaltklistret med en styv pensel eller spackel i ett jämt skikt 8 cm in på vådens spikade överkant och några cm in på träunderlaget samt en smal sträng på överläggets undersida. Pressa samman skarven när klistret torkat och blivit klib­bigt.Efterpressa några timmar efter hopläggning för bästa resultat.

Åtgång

Ca 1 liter per 15 lpm överlägg. Bindtid: 24 tim vid +20 °C.

Innehåll

Solventnafta (pet­roleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Xylen Rockfiber 615.

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön. Klicka här för att läsa mer om Asfaltklister

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17315_sv-se_sverige
Pris: 146.25 kr/stk.
Asfaltklister

KÖP NU