Billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter? Köp Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter billigast online på nätet!

Köpa Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter? Här hittar du billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter online!

Här hittar du Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter i lugn och ro för att hitta de billigaste Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet.

Köpa Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet

När du vill köpa nya Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter så ska du i första hand söka efter billiga Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter hos de bolag varuhusen.

Asfaltkitt

Billiga Asfaltkitt online på nätet 69.95 kr/st Billiga  online KÖP NU

Takmassa och asfaltprodukter

Asfaltpasta med fibrer för reparation av sprickor och hål i asfaltbaserade tätskikt. Användningsområde Asfaltkitt är en asfaltprodukt med fiberar­mering. Konsistensen är pastaaktig. Den är avsedd för reparation av sprickor, hål, otäta anslutningar och skarvar i asfaltbaserade tätskikt. Ofta används den före underhåll med Takmassa. Asfaltkitt innehåller vidhäftningsmedel och fäster på fuktiga ytor. Bruksanvisning Borsta den skadade ytan ren från lösa partiklar. Appli­cera därefter asfaltkittet med hjälp av spackel eller styv pensel. Eventuellt kan förstärkning göras med väv som trycks fast i kittet. Lägg då ytterligare ett skikt kitt ovanpå väven. Vid behov kan taket strykas med Takmassa så snart en hinna bildats på asfaltkittet. Innehåll: Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (< 0,1% bensen) Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Rockfiber 615. BRANDFARLIGT. FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING. FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön. Klicka här för att läsa mer om Asfaltkitt

Asfaltkitt

Köp

Varumärke: Trebolit
Typ: Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 60835
Pris: 69.95 (69.95) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Asfaltprimer

Billiga Asfaltprimer online på nätet 229 kr/st Billiga  online KÖP NU

Takmassa och asfaltprodukter

Asfaltlösning för ytor som skall fuktisoleras, läggas med nytt tätskiktsmembran eller bitumen papptak som ska behandlas med takmassa. Användningsområde Asfaltprimer är en tunnflytande asfaltlösning baserad på oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel. Primärt används den vid förbehandling av ytor som skall fuktisoleras eller täckas med nytt tätskikt av asfaltmaterial. På äldre uttorkade papptak kan den även användas före behandling med takmassa. Bruksanvisning Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Stryk ut primern med takborste, roller eller använd spruta. Underlaget skall vara torrt. Åtgång: 0,2-0,4 l/m². Åtgång: 0,2-0,4 liter/m2. Asfalthalt: Ca 50%. Torktid: 3-4 tim vid +20 °C och normal luftväxling. Innehåll: Nafta (pet­roleum), väteavsvavlad tung (< 0,1% bensen). BRANDFARLIGT FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING. FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön. Klicka här för att läsa mer om Asfaltprimer

Asfaltprimer

Köp

Varumärke: Trebolit
Typ: Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 60810
Pris: 229 (229) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Takmassa

Billiga Takmassa online på nätet 339 kr/st Billiga  online KÖP NU

Takmassa och asfaltprodukter

För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Användningsområde Takmassa är en kallflytande, fiberarmerad asfaltprodukt. Den används för renovering och uppfräschning av gamla asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Bruksanvisning Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Laga vid behov eventuella skador med Asfaltkitt. Förbehandla ytan med Trebolit Asfaltprimer för bättre vidhäftning. Lägg därefter ut takmassan med hjälp av takborste. Bästa resultat uppnås om behandlingen utförs två gånger, där den andra behandlingen stryks vinkelrät mot den första. Utläggningen av takmassan skall ske vid varm och torr väderlek. Takmassa är strykbar ner till +5 °C och vid behandlingen skall den vara rumstempererad. OBS! Rör om massan grundligt före och under arbetets genomförande. Kan tunnas med lacknafta. Åtgång: 1 kg/m2 Asfalthalt: Ca 50%. Torktid: 2-3 tim vid +20 °C. Lösningsmedel: Lacknafta Innehåll: Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (< 0,1% bensen) Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Rockfiber 615. BRANDFARLIGT. FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING. FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön. Klicka här för att läsa mer om Takmassa

Takmassa

Köp

Varumärke: Trebolit
Typ: Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 60840
Pris: 339 (339) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 1-3 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Täckmassa Protego

Billiga Täckmassa Protego online på nätet

329 kr/st

Billiga  online

KÖP NU

 

Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter

10L
Klicka här för att läsa mer om Täckmassa Protego

Täckmassa Protego

Varumärke: Protego Köp

 

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 4925006
Pris: 329 (329) kr/st
Finns i lager: no
Leveranstid: 2 – 10
Leveranskostnad: kr

KÖP NU

 

Primer Protego

Billiga Primer Protego online på nätet

139 kr/st

Billiga  online

KÖP NU

 

Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter

3L
Klicka här för att läsa mer om Primer Protego

Primer Protego

Varumärke: Protego Köp

 

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: 4925009
Pris: 139 (139) kr/st
Finns i lager: no
Leveranstid: 2 – 10
Leveranskostnad: kr

KÖP NU

 

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

111.75 kr/st

Protego Tätklister

KÖP NU

 

Protego Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt, tegeltak. Brukas även vid reparation av metall, trä, tegel, betong, hård PVC eller takpapp. Används även för klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga temperaturer. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

TORKTID

Dammtorr vid + 20° C 5 timmar.
Härdningstid 1–14 dygn beroende på skikttjocklek.
Klicka här för att läsa mer om Protego Tätklister

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17333_sv-se_sverige
Pris: 111.75 kr/stk.
Protego Tätklister

KÖP NU

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

69.95 kr/st

Protego Tätklister

KÖP NU

 

Protego Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt, tegeltak. Brukas även vid reparation av metall, trä, tegel, betong, hård PVC eller takpapp. Används även för klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga temperaturer. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

TORKTID

Dammtorr vid + 20° C 5 timmar.
Härdningstid 1–14 dygn beroende på skikttjocklek.
Klicka här för att läsa mer om Protego Tätklister

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17332_sv-se_sverige
Pris: 69.95 kr/stk.
Protego Tätklister

KÖP NU

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

35.21 kr/st

Protego Tätklister

KÖP NU

 

Protego Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt, tegeltak. Brukas även vid reparation av metall, trä, tegel, betong, hård PVC eller takpapp. Används även för klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga temperaturer. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

TORKTID

Dammtorr vid + 20° C 5 timmar.
Härdningstid 1–14 dygn beroende på skikttjocklek.
Klicka här för att läsa mer om Protego Tätklister

Protego Tätklister

Köp Protego Tätklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17331_sv-se_sverige
Pris: 35.21 kr/stk.
Protego Tätklister

KÖP NU

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

52.46 kr/st

Asfaltklister

KÖP NU

 

Trebolit Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Användningsområde

Asfaltklister är en kallflytande asfalt­produkt baserad på modifierad oljeasfalt och lätt­flyktiga lösningsmedel. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och enkeltäckning med skyddsbelagt tätskikt.

Bruksanvisning

Stryk ut asfaltklistret med en styv pensel eller spackel i ett jämt skikt 8 cm in på vådens spikade överkant och några cm in på träunderlaget samt en smal sträng på överläggets undersida. Pressa samman skarven när klistret torkat och blivit klib­bigt.Efterpressa några timmar efter hopläggning för bästa resultat.

Åtgång

Ca 1 liter per 15 lpm överlägg. Bindtid: 24 tim vid +20 °C.

Innehåll

Solventnafta (pet­roleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Xylen Rockfiber 615.

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön. Klicka här för att läsa mer om Asfaltklister

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17310_sv-se_sverige
Pris: 52.46 kr/stk.
Asfaltklister

KÖP NU

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

146.25 kr/st

Asfaltklister

KÖP NU

 

Trebolit Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Användningsområde

Asfaltklister är en kallflytande asfalt­produkt baserad på modifierad oljeasfalt och lätt­flyktiga lösningsmedel. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och enkeltäckning med skyddsbelagt tätskikt.

Bruksanvisning

Stryk ut asfaltklistret med en styv pensel eller spackel i ett jämt skikt 8 cm in på vådens spikade överkant och några cm in på träunderlaget samt en smal sträng på överläggets undersida. Pressa samman skarven när klistret torkat och blivit klib­bigt.Efterpressa några timmar efter hopläggning för bästa resultat.

Åtgång

Ca 1 liter per 15 lpm överlägg. Bindtid: 24 tim vid +20 °C.

Innehåll

Solventnafta (pet­roleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Xylen Rockfiber 615.

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön. Klicka här för att läsa mer om Asfaltklister

Asfaltklister

Köp Asfaltklister

Typ: Tak – Takpapp – Takmassa och asfaltprodukter
Artikelnr: variant_17315_sv-se_sverige
Pris: 146.25 kr/stk.
Asfaltklister

KÖP NU