Billiga Skivmaterial – Gipsskivor? Köp Skivmaterial – Gipsskivor billigt online på nätet!

Här hittar du billiga Skivmaterial – Gipsskivor billigast online på nätet!

Köpa Skivmaterial – Gipsskivor? Här hittar du billiga Skivmaterial – Gipsskivor online!

Här hittar du Skivmaterial – Gipsskivor från alla större byggvaruhus i Sverige som säljer byggvaror på nätet. Du kan jämföra priset på Skivmaterial – Gipsskivor i lugn och ro för att hitta de billigaste Skivmaterial – Gipsskivor på nätet.

Köpa Skivmaterial – Gipsskivor på nätet

När du vill köpa nya Skivmaterial – Gipsskivor så ska du i första hand söka efter billiga Skivmaterial – Gipsskivor på nätet då de flesta byggvaruhus säljer Skivmaterial – Gipsskivor på nätet så det går att hitta riktigt billigt online ifall man jämför Skivmaterial – Gipsskivor hos de bolag varuhusen.

Våtrumsgips

Billiga Våtrumsgips online på nätet 317 kr/st Billiga  online KÖP NU

Gipsskivor

WAB: Wet Area Board WAB-skivan är uppbyggd av en kärna, bestående av en unik komposition av syntetisk gips. Gipsen i WAB-skivan är till skillnad från ”vanlig gips” extremt vattenavvisande, och påverkas inte av fukt eller väta. Skivans ytskikt består av en mix av syntetiska fibrer som medför att man får en yta som är fri från glasfibrer. Dessutom förblir fibrerna bundna till skivan vid bearbetning och montering (färre fibrer i luften). Mögelresistens Då man testat WAB-skivan har man utsatt den för en miljö med Relativ Fuktighet av 95% under en testperiod på 4 veckor. WAB-skivan visade 0% mögelpåväxt. Den gipsbaserade kärnan var oförändrat formstabil, och var även i övrigt helt opåverkad trots den fuktiga testmiljön. Kontaminerad miljö Man har även utsatt skivan för kontaminerad testmiljö, (man har medvetet sprutat in mögelsporer i testutrymmet, och studerat vad som händer med skivan). Det kontaminerade testet genomfördes under en period av 4 veckor. WAB-skivan visade 0% mögelpåväxt. Den gipsbaserade kärnan var oförändrat formstabil, och var även i övrigt helt opåverkad trots den fuktiga testmiljön. Handhavande Skruv: Vid montering av WAB-skiva, används: SAMMA TYP AV SKRUV SOM FÖR ”VANLIG” GIPS. Vid montering av WAB-skiva används: SAMMA ANTAL SKRUV SOM FÖR ”VANLIG” GIPS. Vid montering av WAB-skiva används: SAMMA MONTERINGSFÖRFARANDE SOM FÖR ”VANLIG” GIPS. Hantering; Skära/kapa: SAMMA VERKTYG OCH ARBETSSÄTT SOM FÖR ”VANLIG” GIPS. Regelavstånd: SAMMA C/C-KRAV SOM DÅ MAN ANVÄNDE ”VANLIG” GIPS. Vägg: Ett lager gips, Maximalt centrumavstånd: 300mm. Två lager gips, Maximalt centrumavstånd: 450mm. OBS! Vertikalskarvarna skall förskjutas! Innertak: Centrumavstånd, glespanel: max 400mm. Konstruktion: En byggkonstruktion får aldrig förses med dubbla tätskikt. Då våtrumskivorna förses med ett fuktspärrande skikt, får inte den underliggande regelväggen förses med ångspärr (plast). ATT ANVÄNDA DUBBLA TÄTSKIKT MEDFÖR ALLTID RISK FÖR FUKTPROBLEM! Spackel: För att ett spackel skall få användas i våtrum, skall det kunna uppvisa dokumentation som styrker att det är oorganiskt. Skarvremsa: Leverantör av godkänt våtrumspackel anger vilken typ av skarvremsa som skall användas tillsammans med vald produkt. Tätskikt: Inför val av tätskikt i våtrum, rekommenderar BYGGmax att man kontaktar sitt försäkringsbolag, samt går in på Byggkeramikrådets hemsida (www.bkr.se (http://www.bkr.se)) för information och vägledning.
Klicka här för att läsa mer om Våtrumsgips

Våtrumsgips

Köp

Varumärke:
Typ: Gipsskivor
Artikelnr: 98475
Pris: 317 (317) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Gipsskiva

Billiga Gipsskiva online på nätet 145 kr/st Billiga  online KÖP NU

Gipsskivor

Vindskyddsskivan består av en impregnerad kärna av gips och en yta av impregnerat papper för att få en hög motståndskraft mot fukt. Skivan är avsedd att användas som vindstoppande skikt i ytterväggarnas fasad och kan under byggtiden sitta oskyddad på fasaden upp till tre månader. Skivan har raka långsidor för jämna skarvar som tejpas för att bli täta. Skivan är ej avsedd för användning inomhus. Brandklass: A2 MIljö Gips är ett rent naturmaterial. Gipskärnan är fullständigt återvinningsbar. Både spill och använda skivor kan återvinnas i nya gipsprodukter. Förvaring och förflyttning Vi rekommenderar att gipsskivor under byggtiden förvaras inomhus skyddade från fukt. Skivorna placeras plant på golvet. Om pallyft eller truck ska användas, placeras skivorna på strö med max 600 millimeters mellanrum, är avståndet längre riskerar skivorna att skadas. Var aktsam om skivornas hörn och undvik att de ställs hårt mot underlaget. Undvik även att dra skivorna mot varandra eftersom du då riskerar repor. Skivorna bärs alltid stående på högkant. Tillpassning Kapa gipsskivor gör du enklast med hjälp av en stållinjal och en skarp kniv. Se till att skära genom hela kartongskiktet så att gipskärnan ritsas. Därefter knäcker du skivan lätt mot en bordskant och avslutar med att skära genom kartongen på baksidan. Slipa till kanten med sandpapper eller gipsrasp vid behov. Montering Monteras med självborrande skruv med hög korrosionsklass mot stålregel eller träregel i fasaden.
Klicka här för att läsa mer om Gipsskiva

Gipsskiva

Köp

Varumärke:
Typ: Gipsskivor
Artikelnr: 660060
Pris: 145 (145) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Gipsskiva

Billiga Gipsskiva online på nätet 74.9 kr/st Billiga  online KÖP NU

Gipsskivor

Denna skiva håller en s.k. SCAN kvalitet, vilket innebär att den uppfyller samtliga europeiska normer rörande materialsammansättning, densitet och vikt. Utöver den europeiska klassningen är skivan även godkänd enligt Svensk standard. (Svensk standard kräver en något högre densitet på gipskärnan). Skivan har gipskärna med ytskikt av kartong. Gips påverkas väldigt lite av fukt och temperaturförändringar, den omgärdande kartongbeklädnaden är dock känslig, och därför ska skivorna skyddas mot såväl fukt som väta under byggtiden. Skivorna är formstabila och enkla att hantera. Dessutom är gips är ett rent naturmaterial som bidrar till en god innemiljö. Användningsområde En standardskiva för de flesta ändamål som ger en slät beklädnad av tillexempel väggar, pelare och balkar. Gipsskivan lämpar sig för både målning och tapetsering. Skivorna passar bra till brandisolering på grund av att kristalliserat vatten i gipskärnan förångas vid hetta vilket ger en kylande effekt och fördröjer eldens spridning. Vidare har gips naturliga ljuddämpande egenskaper och kan med fördel användas för rumsavskiljning. Förvaring och förflyttning Vi rekommenderar att gipsskivor förvaras inomhus skyddade från fukt. Skivorna placeras plant på golvet. Om pallyft eller truck ska användas, placeras skivorna på strö med max 600 millimeters mellanrum, är avståndet längre riskerar skivorna att skadas. Var aktsam om skivornas hörn och undvik att de ställs hårt mot underlaget. Undvik även att dra skivorna mot varandra eftersom du då riskerar repor. Skivorna bärs alltid stående på högkant. OBSERVERA! Vid förvaring utomhus under presenning och på hårdgjord yta rekommenderas max två dagar, är gipspaketen plastemballerade kan de förvaras längre på detta sätt. Se dock till att inget regnvatten samlas under paketen. Tillpassning Kapa gipsskivor gör du enklast med hjälp av en stållinjal och en skarp kniv. Se till att skära genom hela kartongskiktet så att gipskärnan ritsas. Därefter knäcker du skivan lätt mot en bordskant och avslutar med att skära genom kartongen på baksidan. Slipa till kanten med sandpapper eller gipsrasp vid behov. Tänk på att avpassa gipsskivorna till en höjd max 15 millimeter kortare än rummets höjd. Ett eller två lager Vanligtvis används ett gipslager. Med dubbla lager gips i en rumsavskiljande mellanvägg får man en betydligt bättre ljudisolering. Dubbla gipslager kan användas för att nå en brandavskiljande effekt. Syftet med dubbla lager gips kan även vara att man vill få en helt stum yta. Vid exempelvis plattsättning på träreglar med centrummått 600 millimeter kan man ofta välja dubbel gips för att slippa justering av centrummåttet ner till 300 millimeter. Upphängning Om du önskar möjlighet att hänga tyngre saker på den färdiga väggen, till exempel en platt-Tv eller hyllor rekommenderas ett lager konstruktionsplywood under gipsskivorna. Detta ger en stabil grund för upphängning av tunga saker på gipsväggen. Montering Vid invändig montering är det viktigt att byggnaden är tät och torr, det vill säga: inget vatten stående på golvet, inga läckor uppifrån genom bjälklag samt att det inte regnar in genom fönster eller andra fasadöppningar. Skivorna kan både fästas stående och liggande, undvik att låta skarvarna stötas hårt mot varandra, en springa på 2-3 millimeter är att föredra. Vid montering mot stålreglar och trä rekommenderas skruvmontage. Välj skruvarnas längd genom att mäta: gipstjocklek + 20 millimeter för trä. (Gipstjocklek + 10 millimeter för stålregel). Använd skruvdragare, och dra skruven så att skallen försänks 0,5-1 millimeter. Fäst skruvarna 10 millimeter in från skivans kant i en ram runtom, med 10 centimeters mellanrum. Skivans centrum skruvas med 50 centimeters mellanrum. I vissa fall som till exempel på betongvägg kan gipsskivor även limmas upp gipsbruk (ej mot trä) eller med konstruktionslim.
Klicka här för att läsa mer om Gipsskiva

Gipsskiva

Köp

Varumärke:
Typ: Gipsskivor
Artikelnr: 07092
Pris: 74.9 (74.9) kr/st
Finns i lager: yes
Leveranstid: 3-5 dagar
Leveranskostnad: kr
KÖP NU

Våtrumsgips

Köp Våtrumsgips

246.75 kr/st

Våtrumsgips

KÖP NU

 

Skivmaterial – Gipsskivor WAB: Wet Area Board

WAB-skivan möglar inte och uppfyller Boverkets krav för rumsavskiljande skiva i våtrum.

Produktinformation

WAB-skivan är uppbyggd av en kärna, bestående av en unik komposition av syntetisk gips.Gipsen i WAB-skivan är till skillnad från ”vanlig gips” extremt vattenavvisande, och påverkas inte av fukt eller väta. Skivans ytskikt består av en mix av syntetiska fibrer som medför att man får en yta som är fri från glasfibrer. Dessutom förblir fibrerna bundna till skivan vid bearbetning och montering (färre fibrer i luften).

Certifieringar och godkännande

WAB-skivan har ett P-godkännande av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP.
WAB-skivan är godkänd och upplagd i BKR:s produktsammanställning på www.bkr.se. PÅ BKR:s hemsida heter skivan Siniat WAB-skiva.

Mögelresistens

Då man testat WAB-skivan har man utsatt den för en miljö med Relativ Fuktighet av 95% under en testperiod på 4 veckor. WAB-skivan visade 0% mögelpåväxt. Den gipsbaserade kärnan var oförändrat formstabil, och var även i övrigt helt opåverkad trots den fuktiga testmiljön.

Kontaminerad miljö

Man har även utsatt skivan för kontaminerad testmiljö, (man har medvetet sprutat in mögelsporer i testutrymmet, och studerat vad som händer med skivan). Det kontaminerade testet genomfördes under en period av 4 veckor. WAB-skivan visade 0% mögelpåväxt. Den gipsbaserade kärnan var oförändrat formstabil, och var även i övrigt helt opåverkad trots den fuktiga testmiljön.

Handhavande

Skruv: Vid montering av WAB-skiva, används: SAMMA TYP AV SKRUV SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Vid montering av WAB-skiva används: SAMMA ANTAL SKRUV SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Vid montering av WAB-skiva används: SAMMA MONTERINGSFÖRFARANDE SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Hantering; Skära/kapa: SAMMA VERKTYG OCH ARBETSSÄTT SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Regelavstånd: SAMMA C/C-KRAV SOM DÅ MAN ANVÄNDE ”VANLIG” GIPS.
Vägg: Ett lager gips, Maximalt centrumavstånd: 300mm.
Två lager gips, Maximalt centrumavstånd: 450mm. OBS! Vertikalskarvarna skall förskjutas!
Innertak: Centrumavstånd, glespanel: max 400mm.

Konstruktion: En byggkonstruktion får aldrig förses med dubbla tätskikt.Då våtrumskivorna förses med ett fuktspärrande skikt, får inte den underliggande regelväggen förses med ångspärr (plast).
ATT ANVÄNDA DUBBLA TÄTSKIKT MEDFÖR ALLTID RISK FÖR FUKTPROBLEM!
Spackel: För att ett spackel skall få användas i våtrum, skall det kunna uppvisa dokumentation som styrker att det är oorganiskt.

Skarvremsa: Leverantör av godkänt våtrumspackel anger vilken typ av skarvremsa som skall användas tillsammans med vald produkt.

Tätskikt: Inför val av tätskikt i våtrum, rekommenderar BYGGmax att man kontaktar sitt försäkringsbolag, samt går in på Byggkeramikrådets hemsida (www.bkr.se) för information och vägledning. Klicka här för att läsa mer om Våtrumsgips

Våtrumsgips

Köp Våtrumsgips

Typ: Skivmaterial – Gipsskivor
Artikelnr: variant_07001_sv-se_sverige
Pris: 246.75 kr/stk.
Våtrumsgips

KÖP NU

Hårdgips

Köp Hårdgips

52.46 kr/st

Hårdgips

KÖP NU

 

Skivmaterial – Gipsskivor Gipsskivan extra stark är en kraftig gipsskiva framtagen speciellt för inomhuskonstruktioner med riktigt höga krav på styrka och slagtålighet. Skivan är glasfiberarmerad och är klädd med kartong på både kortsidor och långsidor.

Brandklass: A2-s1, d0 (B1)

Gipsskiva

Skivan har gipskärna med ytskikt av kartong. Gips påverkas väldigt lite av fukt och temperaturförändringar, den omgärdande kartongbeklädnaden är dock känslig och ska skyddas mot såväl fukt som väta under byggtiden.
Skivorna är formstabila och enkla att hantera. Dessutom är gips är ett rent naturmaterial som bidrar till en god innemiljö.

Förvaring och förflyttning

Vi rekommenderar att gipsskivor förvaras inomhus skyddade från fukt. Skivorna placeras plant på golvet. Om pallyft eller truck ska användas, placeras skivorna på strö med max 600 millimeters mellanrum, är avståndet längre riskerar skivorna att skadas. Var aktsam om skivornas hörn och undvik att de ställs hårt mot underlaget. Undvik även att dra skivorna mot varandra eftersom du då riskerar repor.
Skivorna bärs alltid stående på högkant.

OBSERVERA! Vid förvaring utomhus under presenning och på hårdgjord yta rekommenderas max två dagar, är gipspaketen plastemballerade kan de förvaras längre på detta sätt. Se dock till att inget regnvatten samlas under paketen.

Tillpassning

Kapa gipsskivor gör du enklast med hjälp av en stållinjal och en skarp kniv. Se till att skära genom hela kartongskiktet så att gipskärnan ritsas.
Därefter knäcker du skivan lätt mot en bordskant och avslutar med att skära genom kartongen på baksidan. Slipa till kanten med sandpapper eller gipsrasp vid behov. Tänk på att avpassa gipsskivorna till en höjd max 15 millimeter kortare än rummets höjd.

Ett eller två lager Vanligtvis används ett gipslager.
Med dubbla lager gips i en rumsavskiljande mellanvägg får man en betydligt bättre ljudisolering. Dubbla gipslager kan användas för att nå en brandavskiljande effekt.Syftet med dubbla lager gips kan även vara att man vill få en helt stum yta. Vid exempelvis plattsättning på träreglar med centrummått 600 millimeter kan man ofta välja dubbel gips för att slippa justering av centrummåttet ner till 300 millimeter.

Upphängning

Om du önskar möjlighet att hänga tyngre saker på den färdiga väggen, till exempel en platt-Tv eller hyllor rekommenderas ett lager konstruktionsplywood under gipsskivorna. Detta ger en stabil grund för upphängning av tunga saker på gipsväggen.

Montering

Vid invändig montering är det viktigt att byggnaden är tät och torr, det vill säga: inget vatten stående på golvet, inga läckor uppifrån genom bjälklag samt att det inte regnar in genom fönster eller andra fasadöppningar. Skivorna kan både fästas stående och liggande, undvik att låta skarvarna stötas hårt mot varandra, en springa på 2-3 millimeter är att föredra.

Vid montering mot stålreglar och trä rekommenderas skruvmontage. Välj skruvarnas längd genom att mäta: gipstjocklek + 20 millimeter för trä. (Gipstjocklek + 10 millimeter för stålregel). Använd skruvdragare, och dra skruven så att skallen försänks 0,5-1 millimeter. Fäst skruvarna 10 millimeter in från skivans kant i en ram runtom, med 10 centimeters mellanrum. Skivans centrum skruvas med 50 centimeters mellanrum.
I vissa fall som till exempel på betongvägg kan gipsskivor även limmas upp med exempelvis gipsbruk.
Klicka här för att läsa mer om Hårdgips

Hårdgips

Köp Hårdgips

Typ: Skivmaterial – Gipsskivor
Artikelnr: variant_07035_sv-se_sverige
Pris: 52.46 kr/stk.
Hårdgips

KÖP NU

Gipsskiva Ekonomi

Köp Gipsskiva Ekonomi

44.96 kr/st

Gipsskiva Ekonomi

KÖP NU

 

Skivmaterial – Gipsskivor Skivan har gipskärna med ytskikt av kartong. Gips påverkas väldigt lite av fukt och temperaturförändringar, den omgärdande kartongbeklädnaden är dock känslig och ska skyddas mot såväl fukt som väta under byggtiden.

Skivorna är formstabila och enkla att hantera. Dessutom är gips är ett rent naturmaterial som bidrar till en god innemiljö.

Gipsskiva ekonomi uppfyller kraven för europeisk standard. Eftersom densiteten är något lägre har den en lite lägre vikt per kvadratmeter än skivor med såkallad ”svensk standard”.

Användningsområde

En standardskiva för de flesta ändamål som ger en slät beklädnad av t.ex. väggar, pelare och balkar. Gipsskivan lämpar sig för både målning och tapetsering. Vidare har gips naturliga ljuddämpande egenskaper och kan med fördel användas för rumsavskiljning.

Förvaring och förflyttning

Vi rekommenderar att gipsskivor förvaras inomhus skyddade från fukt. Skivorna placeras plant på golvet. Om pallyft eller truck ska användas, placeras skivorna på strö med max 600 millimeters mellanrum, är avståndet längre riskerar skivorna att skadas. Var aktsam om skivornas hörn och undvik att de ställs hårt mot underlaget. Undvik även att dra skivorna mot varandra eftersom du då riskerar repor.

Skivorna bärs alltid stående på högkant.

OBSERVERA! Vid förvaring utomhus under presenning och på hårdgjord yta rekommenderas max två dagar, är gipspaketen plastemballerade kan de förvaras längre på detta sätt. Se dock till att inget regnvatten samlas under paketen.

Tillpassning

Kapa gipsskivor gör du enklast med hjälp av en stållinjal och en skarp kniv. Se till att skära genom hela kartongskiktet så att gipskärnan ritsas.

Därefter knäcker du skivan lätt mot en bordskant och avslutar med att skära genom kartongen på baksidan. Slipa till kanten med sandpapper eller gipsrasp vid behov. Tänk på att avpassa gipsskivorna till en höjd max 15 millimeter kortare än rummets höjd.
Ett eller två lager

Vanligtvis används ett gipslager.

Med dubbla lager gips i en rumsavskiljande mellanvägg får man en betydligt bättre ljudisolering.

Syftet med dubbla lager gips kan även vara att man vill få en helt stum yta. Vid exempelvis plattsättning på träreglar med centrummått 600 millimeter kan man ofta välja dubbel gips för att slippa justering av centrummåttet ner till 300 millimeter.

Upphängning

Om du önskar möjlighet att hänga tyngre saker på den färdiga väggen, till exempel en platt-Tv eller hyllor rekommenderas ett lager konstruktionsplywood under gipsskivorna. Detta ger en stabil grund för upphängning av tunga saker på gipsväggen.

Montering

Vid invändig montering är det viktigt att byggnaden är tät och torr, det vill säga: inget vatten stående på golvet, inga läckor uppifrån genom bjälklag samt att det inte regnar in genom fönster eller andra fasadöppningar. Skivorna kan både fästas stående och liggande, undvik att låta skarvarna stötas hårt mot varandra, en springa på 2-3 millimeter är att föredra.

Vid montering mot stålreglar och trä rekommenderas skruvmontage. Välj skruvarnas längd genom att mäta: gipstjocklek + 20 millimeter för trä. (Gipstjocklek + 10 millimeter för stålregel). Använd skruvdragare, och dra skruven så att skallen försänks 0,5-1 millimeter. Fäst skruvarna 10 millimeter in från skivans kant i en ram runtom, med 10 centimeters mellanrum. Skivans centrum skruvas med 50 centimeters mellanrum.

I vissa fall som till exempel på betongvägg kan gipsskivor även limmas upp med exempelvis gipsbruk.
Klicka här för att läsa mer om Gipsskiva Ekonomi

Gipsskiva Ekonomi

Köp Gipsskiva Ekonomi

Typ: Skivmaterial – Gipsskivor
Artikelnr: variant_07599_sv-se_sverige
Pris: 44.96 kr/stk.
Gipsskiva Ekonomi

KÖP NU